Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
508
Fig. 266. voort, tot zij den ellips-
vormigen wand van het
bekken raken; door dezen
worden zij terug gekaatst
en vormen zich tot een
hoogen golfberg, die zich
in het andere brand-
punt verheft. Gemakke-
lijk laten zich bij eenige
oplettendheid de brandpunten vinden, als men den droppel
achtervolgens op andere punten laat vallen totdat de proef ge-
lukt. De golven, in het eene brandpunt eener el-
lips verwekt, worden derhalve naar het andere
brandpunt terug gekaatst.
Is daarom een gewelf ellipsvormig gebouwd, dan
zullen zich daarin twee brandpunten laten vinden, en de in het
eene brandpunt verwekte geluidsgolven na de terugkaatsing zich
in het andere vereenigen en hoorbaar worden, termjl men op
de daartusschen liggende plaatsen niets verneemt. Tot de be-
roemdste spreekgewelven behooren de koepels der Pieters-
kerk te Kome, der Pauluskerk te Londen en der
kerk te Glocester; binnen de koepels zijn galerijen, en op
deze beräiden zich de beide meer dan 30 el van elkander ver-
wijderde brandpunten; het zachtste fluisteren of het tikken van
een horologie in het eene brandpunt wordt in het andere dui-
delijk waargenomen. In de hoofdkerk te G i r g e n t i op Sicilië
verstond men achter het altaar wat in den biechtstoel nabij
het westelijke portaal gesproken werd; een luisteraar, die deze
omstandigheid bespied had, hoorde echter meer dan hem lief was,
de zaak werd ruchtbaar en de biechtstoel werd verlegd. In het
conservatorium der kunsten te Parijs bevindt zich
eene elliptisch gewelfde zaal, in welker eenen hoek de woorden,
die in den anderen met zachte stem gesproken worden, te ver-
staan zijn, terwijl men ze in het midden der zaal slechts on-