Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
507
iu de open lucht en zetten, gelijk het water van eene in de
zee uitloopende rivier, haren weg gezamenlijk verre voort. De
spreektrompet wordt op de schepen gebezigd, wanneer men
met de bemanning van 'een ander schip, dat zich op een ta-
melijken afstand bevindt, te spreken heeft, en draagt eene
sterke mansstem meer dan eene halve mijl duidelijk verneem-
baar voort.
c. De hoorbuis of gehoorhoorn, eene omgekeerde kleine Hoor-
spreektrompet, bestaat uit een kegelvormigen trechter, waarin
gesproken wordt, en een daaraan bevestigde buigzame buis,
welker einde de hardhoorende in het oor steekt. Somwijlen ont-
breekt ook deze laatste; dan is het eind van den trechter omge-
bogen en eindigt in een houten of hoornen dopje. Het geluid
wordt daardoor versterkt, dat de trechter eene grootere hoeveel-
heid geluidsgolven opneemt, deze in de engere buis zamen-
gedrongen en verdigt worden en daardoor een sterkeren indruk
op het oor voortbrengen.
Proef. Men bediene zich van de vroeger gebezigde papieren
buis en opene daarvan de beide einden. Nu houde men het oor
zoo ver van een op watten of andere losse stoffen liggend zak-
horologie als de buis lang is en lette op de sterkte van het
tikken voor dezen afstand, zonder gebruik der buis. Alsdan
houde men het wijde einde der buis onmiddellijk boven het ho-
rologie en het engere einde der hoorbuis aan het oor. Het geluid
zal zich thans sterker voordoen.
d. Spreek- of fluistergewelf Spreek-
Proef. Men neme een langwerpig rond waschbekken en gewelf.
vuile het met water. In de meeste gevallen zal de omtrek van
een zoodanig bekken de figuur eener ellips vormen. In iedere
ellips bevinden zich twee merkwaardige punten I en II, welke
hare brandpunten heeten. Laat men den waterdroppel, die
aan een stokje blijft hangen, in het eene brandpunt val-
len en hier golven verwekken, dan loopen deze naar alle zijden