Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
505
a. Eene geluidbuis is eene overal even wijde buis, aan Qgjj,;^.
buis.
Fig. 264.

beide einden open en van trechtervormige mondstukken voor-
zien. Men maakt ze van blik of gutta percha en geeft haar de
wijdte van een vinger of meer. In het eene einde wordt ge-
sproken, en in de nabijheid van het andere bevindt zich het
oor van den hoorende. De geluidsgolven worden door de wan-
o O
den der buis bijeen gehouden, die ze door herhaalde terugkaat-
sing verhinderen zich uit te breiden; daarom worden de in
het eene einde gesprokene woorden met bijna onverminderde
sterkte tot aan het andere einde van de buis voortgeplant. Bij
het aanleggen eener waterleiding te Parijs, '/g mijl lang, waar-
bij men buizen van gegoten ijzer gebruikte, vond men dat bij
nacht zelfs zeer zacht daarin gesprokene woorden aan het andere
einde der buis nog gehoord en verstaan werden. Men gebruikt de
geluidbuis bijzonder op schepen en in uitgestrekte fabriekgebou-
wen. Op de schepen leidt zij uit de kajuit van den kapi-
tein naar de mars en dient om van den zich aldaar ophoudenden
wacht berigten in te winnen of hem bevelen te geven. In groote
fabriekgebouwen verbindt men, om noodeloos heen- en
weerloopen te besparen, de vaak ver afgelegene kamers der arbei-
ders er door met het kantoor van den bestuurder. Om de kunst-
stukken van den waarzeggenden Turk voort te brengen,
maken de goochelaars gebruik van buizen, die zij van den mond van
een beeld door zijn binnenste heen, door de pooten van een stoel
en onder den vloer verborgen in een zijvertrek leiden, waar
iemand de voorgelegde vragen hoort en er op antwoordt; ook
kan het beeld geheel ontbreken, en de opening der buis ach- _
ter het behangsel der muur of onder eene met vele gat^n ^efr.
■^ilSTERDl^