Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
504
ken zij ten tweeden male eene echo en bewegen zich tusschen
de tegen elkander overliggende wanden heen en weêr, totdat
zij eindelijk zoo verzwakt worden, dat zij niet meer in staat
zijn in het oor de waarneming van een geluid te bewerken. —
Eenlettergrepige meervoudige echo's bevinden
zich bij de villa Simonetta, bij de Lurleyrotsen en te Cassel. Het
groote sombere kasteel Simonetta, twee uren van IMüaan,
heeft twee gelijk loopende zijvleugels, die naar het voorplein
toe bijna geheel geene vensters hebben, en tusschen beiden her-
haalt de echo eene lettergreep, voor een venster van het hoofd-
gebouw geroepen, 40 maal. Aan de Lurleyrotsen, digt
bij Oberwesel aan den Rijn, wordt door de tegen elkander over-
ij: staande rotsmassa's een eenlettergrepig woord 17 maal hoor-
baar terug gekaatst. Op het cirkelvormige Konings-
plein te Cassel vormen de daarom heenstaande huizen den
terugkaatsenden wand; het middelpunt des cirkels wordt aan-
gewezen door eene van witte steenen gemaakte ster in het pla-
veisel , en eene hier geroepene lettergreep wordt, inzonderheid
in de stilte van den nacht, 9 maal door de echo herhaald; de
door de huizen terug gekaatste golven gaan naar het middel-
punt terug en er doorheen naar de tegenoverstaande huizen,
keeren ook van daar naar het middelpunt terug en er doorheen
naar de overzijde. — Zelden zijn meerlettergrepige ook
meervoudige echo's. Bij Adersbach in Boheme ver-
heft zich een groep van omtrent duizend rotsen; op de weide
bij den ingang in deze zoogenaamde rotszee geeft de gespletene
echosteen de plaats aan, van waar zeven lettergrepen of zeven
op den waldhoorn geblazene toonen drie maal weerklinken, eerst
vrij sterk, dan zwakker, eindelijk wegstervende, maar nog vol-
komen duidelijk.
278. De toestellen, op de terugkaatsing van het ge-
luid berustende. Op de terugkaatsing van het geluid steunt
de inrigting van de geluid buis, den scheepsroeper,
den gehoorhoorn en het klankgewelf.