Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
503
maal, en als men meer lettergrepen achter elkander uitspreekt,
dan valt de echo der eerste met de uitgesprokene tweede za-
men, wordt overschreeuwd en niet gehoord. Zal eene echo twee
of drie lettergrepen eenmaal herhalen, dan moet de
wand den dubbelen of drievoudigen afstand hebben. In het park
van het engelsche kasteel Woodstock is eene echo, die 17
lettergrepen achter elkander klaar en duidelijk naspreekt; de
ruïne Derenburg bij Halberstadt was eertijds beroemd door
eene echo, die 37 lettergrepen herhaalde, en die niet meer be-
staat sedert men een muur der vesting omver heeft gehaald.
Waar de echo een geluid meer dan eens herhaalt, daar ge- jieer-
schiedt de tenigkaatsing door verscheidene wanden,voudige
die of evenwijdig tegenover elkander staan of tegen elkander
aanloopen. De afwisselende terugkaatsing tusschen twee tegen
elkander overstaande wanden wordt door de volgende proef aan-
getoond.
Proef c. Tusschen twee op eene tafel tegenover elkander
loodregt opgerigte platen
Fig- 2S3. of dikke boeken ligge of
hange een veêrkrachtige
bal van ivoor of gomela-
stiek. Wanneer men hem
met genoegzame kracht te-
gen de eene der platen
werpt, dan wordt hij terug
gekaatst, beweegt zich
naar de andere plaat en
wordt ook door haar terug gekaatst, en zoo kan de terugkaat-
sing zich nog meermalen herhalen.
Staan twee rotswanden op toereikenden afstand tegenover
elkander, en verwekt men tusschen hen een geluid, dan worden
de geluidsgolven door den linker wand terug gekaatst en bren-
gen de eerste echo voort, gaan het oor voorbij en raken den
wand ter regter zijde; ook van dezen terug keerende, veroorza-
CR. NAT. 33