Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
502
dat het onduidelijk wordt, deels eene verlenging er van.
De terug gekaatste, ten deele met de oorspronkelijke za-
menvallende geluidsgolven vormen den galm Wegens zijnen
storenden invloed tracht men den galm te vermijden door de
wanden of met onvecrkrachtige ligchamen, als tapijten en be-
hangsels, te bekleeden, die het geluid .slechts in zeer geringe
mate terug kaatsen, of ze van oneffenheden, als sieraden en
doorbroken werk, te voorzien, die de geluidsgolven, welke er
te genslaan, vernietigen,
jj^ 3) De eclio ontstaat, wanneer een wand, die
echo. 18,5 el of nog verder verwijderd is, het geluid
terug kaatst. Niet enkel een rotswand of de muur van een
kasteel of de boomen van een verwijderd bosch veroorzaken
eene echo, maar zelfs gespannen zeilen en hooge golven kaatsen
op zee den knal van een geweer terug. Dat zulke terug kaatsen-
de wanden, opdat er eene echo ontsta, ten minste 18,5 el ver-
wijderd moeten zijn, volgt uit de snelheid van het ge-
luid en de ondervinding, dat ons oor in eene seconde
ten hoogste 9 lettergrepen kan onderscheiden; ver-
loopt er tusschen een geluid en een tweede daarop volgend
minder dan y^ seconde, dan vloeijen beide in een enkel zamen-
gesteld geluid zamen. De echo moet zich echter van het oor-
spronkelijk geluid volkomen duidelijk laten onderscheiden; ge-
volgelijk moet er tusschen beide ten minste Vg seconde verloopen
zijn. De afstand van den terugkaatsenden wand moet daarom
ten minste zoo groot zijn, dat de geluidsgolven haren weg heen
en terug te zamen in niet korter tijd dan seconde afleggen.
Tot den heenweg alleen moet het geluid het achttiende deel
eener seconde besteden; in dezen tijd doorloopt het 18,5 el,
het achttiende deel van 333 ellen, den weg in eene geheele se-
conde. Wanden die digter bij zijn dan 18,5 el kunnen daarom
wel een galm, maar geene echo geven,
lettergre- Bij een afstand van den tenigkaatsenden wand, die 18,5 el
P^'g® bedraagt, herhaalt de echo slechts een lettergreep een.