Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
501
Daarop worde de bal van het punt c af bewogen en ontmoete
den wand onder regte hoeken; hij wordt in de zelfde rig-
ting d c terug gekaatst en keert weder naar het punt terug,
van waar hij gekomen is.
Even zoomoet eene geluidsgolf, van a komende en in
het punt tl schuin op eene vaste vlakte vallende, na de terug-
kaatsing den schuinen weg d b inslaan. Was echter de geluids-
golf van het punt c uitgegaan en had zij den terugkaatsenden
wand regthoekig getroffen, dan zou zij langs den zelfden
weg naar de plaats van haar ontstaan terug ge-
keerd zijn.
Proef//. In een met water gevidden schotel vormt de op-
pervlakte des waters een cirkelvlak. In haar middelpunt
late men een droppel water vaUen; hij verwekt golven, die het
middelpunt omringen en tot aan den cirkelvormigen wand van
den schotel voortloopen. Daar worden zij terug gekaatst, kee-
ren van alle zijden terug en vereenigen zich, eer zij vervloeijen,
tot een hoogen golfberg in het middelpunt van den cirkel.
Door terugkaatsing der geluidsgolven ontstaan de verschijnse- y^^^jgp
len van de versterking des geluids in eene beslotene ruim- king
te, van den galm en de echo. 1) In eene gewone kamer tref-
fen, uit hoofde der voor een zoo kleinen afstand der wanden aan- door
zienlijke snelheid van het geluid, de door deze terug gekaatste ge-
luidsgolven ons oor gelijktijdig met de oorspronkelijke trillingen en
bewerken eene versterking van het geluid, weshalve de
spreker in eene kamer gemakkelijker verstaan wordt dan in de
open lucht.
2) In ledige zalen en kerken, in 't algemeen in zulke ruim- De
ten, wier wanden noch zeer digt bij den oorsprong des geluids zijn,
noch er verder dan 18,5 el van afstaan, komen de terug gekaatste
geluidsgolven merkelijk later in het oor dan de oorspronkelijke
geluidsgolven. liet begin der terug gekaatste valt ligtelijk met
het einde der oorspronkelijke geluidsgolven zamen; daardoor
ontstaat deels eene zoodanige versterking van het geluid,