Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.
DEKDE AFDEELING.
VERSCHIJNSELEN VAN HET GELUID,
HET LICHT EN DE WARMTE.
Het geluid.
Het enkelvoudig geluid. 272. Het ontstaan van het
gehiid. 273. Voortgang der trillingen tot aan het ge-
hoororgaan. 274. Voortleiding van het geluid door
luchtvormige, drupvormig vloeibare en vaste ligchamen.
275. De sterkte van het geluid. 276. De snelheid van
het geluid. 277. De terugkaatsing van het geluid.
278. Dfi toestellen, op de tenigkaatsing van het gehiid
berustende. 279. Het onregelmatig zamengesteld geluid
of het geruisch. 280. Het regelmatig zamengesteld ge-
liud of de toon. 281. De toonhoogte en de toonlad-
der. 282. Toongevende snaren. 283. De mededeeling
der toontrillingen. 284. De snaarinstrumenten. 285
Dc vlakten-instrumenten. 285. De blaasinstrumenten,
287. Het stemorgaan van den mensch.
Het licht.
288. Lichtgevende ligchamen. 289. Niet lichtende lig-
chamen.
De regtlijnige voortplanting van het licht. 290. De
regtlijnige weg van het licht. 291. De optische kamer
292. Het ontstaan der schaduw. 293. Ligging der
schaduw. 294. De gedaante der schaduw. 295. De
lengte der schaduw. 296. De sterkte van het licht.
297. De photometer. 298. Dc snelheid van het licht.
De terugkaatsing van het licht. 299. De terugkaat-
sing van het licht door spiegelende vlakken. 300. Wet-
ten van de terugkaatsing des lichts. 301. De beelden,
door een vlakken spiegel voortgebragt. 302. De beel-