Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
485
Leven
der
Fig. 259.
271. Onderhoud van het plantenleven.
Proef. Een glazen trechter wordt met groene bladeren en pi^^^ign
groene plantendeelen zonder bloesems gevuld en omgekeerd in
een glas gezet, dat eenigzins hooger is dan de trechter. Daarop
giet men frisch water in het glas, kurkt den trechter toe, wan-
neer het hem geheel vult, en kan nu zoo
veel water als men verkiest uit het glas
verwijderen. Stelt men den toestel aan de
werking van het zonnelicht bloot, dan zul-
len zich aan de bladeren weldra gasblaas-
jes ontwikkelen en in het bovenste gedeelte
van den trechter opstijgen; wanneer zich
eene tamelijke hoeveelheid gas ontwikkeld
heeft, opent men de kurk en houdt er
schielijk eene glimmende houtspaan in. Deze ontbrandt met hel-
dere vlam, waaruit men besluiten kan, dat het gas niets an-
ders is dan zuurstof. De hoedanigheid van het water is bij
deze proef niet onverschillig; water, dat gekookt en daardoor
van het koolzuur beroofd is, levert uiterst weinig, selterswater,
dat veel koolzuur bevat, des te meer gas, een bewijs dat de
groene plantendeelen koolzuur opnemen, de kool zich toeëigenen
en de zuurstof iu het zonnelicht weder uitademen. De plan-
ten nemen uit den dampkring koolzuur op en
ademen zuurstof uit; zij^ nemen het door dc dierenwe-
reld uitgeademde koolzuur op en geven aan den dampkring zijne
zuurstof terug.
Terwijl de verscheidenheid der planten haren grond heeft in
I de minerale bestanddeelen, potasch en soda, kalk en kiezel-
aarde , die door haar uit den grond opgenomen en in de
asch wedergevonden worden, hebben zij in het k o o 1 z u lu-,
de ammoniak, eene stikstof- en waterstofverbinding, die zich
bij het verrotten win dierlijke en plantenstoffen vormt, en in het
Iwater de zelfde algemeene voedingsmiddelen, die haar door de
I groote luchtzee steeds in genoegzame hoeveelheid geleverd worden.