Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
478
stof. De zuurstof van het salpeterzuur en het kali verbinden
zich met de kool tot het luchtvormige koolzuur, cu de
stikstof van het salpeterzuur wordt, door de zuurstof ver-
laten , eveneens luchtvormig; het kalium verbindt zich met de
zwavel tot zwavelkalium, maar blijft in den loop van het ge-
weer achter en kleurt dien zwart.
Wat er
bij de
verbran-
ding
van het
kruid
plaats
heeft.
Kool.
Salpeterzuur Kali.
Zwavel.
Salpeterzuur.
Kalinmoxyde.
Zuurstof.
Stikstof. Zuurstof.
Kalium.
Koolzuur. Zwavelkalium.
De zwavel bewerkt eene ligtere ontbrandbaarheid en eene
sterkere gasontwikkeling, doordien zij de zuurstof van het ka-
linmoxyde vrij maakt en zich zelve met het kalium vereenigt.
De gassen koolzuur en stikstof, door de chemische werking bij
de verbranding van het buskruid ontwikkeld, zouden reeds bij
den warmtegraad van smeltend ijs eene 450 maal gi-ootere ruimte
trachten in te nemen, dan het kruid zelf; door de verhit-
ting wordt hunne spankracht zoo zeer verhoogd, dat zij zich
in eene veel duizend malen gi-ootere i-uimte uitbreiden, eene
ontploffing veroorzaken en den kogel van het schietgeweer met
groote kracht voortsHngeren. Tot nog toe is het buskruid door
niets anders te vervangen, omdat de overige ontploffende stof-
fen óf te spoedig in gassen veranderen en het geschut verbrijze-
len, óf, gelijk het schietkatoen, (dat door indompeling in een
mengsel van geconcentreerd zwavelzuur en salpeterzuur vervaar-
digd en naderhand zorgvuldig uitgewasschen en gedroogd wordt),
den loop der geweren te sterk aangrijpen en doen barsten.