Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
477
Metalloide. Zuurstof Metaal.
Zuur. Basis.
Zout.
De koolzure kalk is een zout, dat in water niet oplost;
het bij de ontwikkeling der waterstof (proef 234) ontstane zwa-
velzure zinkoxyde is een vergiftig zout, dat gemakkelijk
door water opgelost wordt. Onder de salpeterzure zouten zijn
zeer bekend de helse he steen (salpeterzuur zilveroxyde) ^
die als bijtmiddel tegen wratten wordt gebezigd en de huid zwart
kleurt, en de salpeter (salpeterzuur kali), die bij de berei-
ding van het buskruid gebruikt wordt, en dien men in de sal-
peterholen van Oost-Indië, in Amerika, Portugal, Spanje, Ita-
lië en Hongarije door de natuur volkomen toebereid aantreft.
Het buskruid is reeds in vroegen tijd bij de Chinezen be- Buskruid,
kend geweest. In Duitsehland werd het, reeds eer Barthold
Schwarz het, zoo men zegt, uitvond, in de twaalfde eeuw door
de mijnwerkers in den Kammelsberg bij Goslar tot het doen
springen der steenen gebezigd. En paltsgraaf Hendrik, de zoon
van Hendrik den Leeuw, liet tijdens de oorlogen met de onge-
loovigen in het jaar 1200 de muren van een sterk kasteel bij
Tynis door buskruid in de lucht springen. De stoffen, die tot
het bereiden van buskruid dienen, moeten van de grootste zui-
verheid zijn; behalve salpeter wordt pijpzwavel en kolen van Hgt
hout, als populieren, linden of dergelijk hout genomen. Men
rekent ongeveer op 6 deelen salpeter een deel zwavel en
een deel kolen en bereidt het kruid door vennenging dezer stof-
fen. Zij worden in groote vijzels onder herhaald begieten met
water ondereen gestampt, het bevochtigde deeg geperst, gezift
en in de zon of door verwarmde lucht gedroogd. Bij het ver-
branden van het kruid wordt de salpeter (het salpeterzure kali)
ontbonden, hij bestaat uit salpeterzuur en kali (kalium-oxyde),
maar het salpeterzuur is eene verbinding van stikstof en zuur-