Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
476
Honings- zvvavelzaur tot zwavelzuur natron of glauberzout vereenigt.
water. zoutzuur werkt op goud en platina even min als andere
zm-en. Beide metalen lossen zich slechts in een mengsel van 2
gewigtsdeelen zoutzuur en een deel salpeterzuur op. Dit meng-
sel heet salpeter zoutzuur of, daar het het goud, den
koning der metalen, oplost, koningswater.
De bases. 263. II. De bases. Terwijl de verbindingen der z u u r-
stof met een metalloïde zuren zijn en het blaauwe lak-
moespapier rood kleuren, worden de verbindingen der zuurstof
met een metaal bases, of, wanneer zij in water oplosbaar zijn,
alkaliën genoemd en hebben eigenschappen, welke het tegenge-
stelde van die der zuren zijn.
Proef. Gebrande kalk is eene verbinding van zuurstof met
calciummetaal en vormt daarom een basis. Men neme eene
strook blaauw lakmoespapier, die bij eene der vorige proeven
rood geverwd is, of men hale ze door zeer verdund zwavel-
zuur. Op het roode papier legge men, nadat het bevochtigd is,
een stuk gebranden kalk of doope de strook in kalkwater. Het
papier zal zijne blaauwe kleur weder krijgen.
De bases geven dus aan het door de zuren rood gekleurde
lakmoes zijne blaauwe kleur weder. Wanneer zij zich in water
oplossen, smaken zij loogachtig (alkalisch).
Zonten. ^64. III. De zouten. Gelijk zich het koolzuur met den
in kalkwater bevatten kalk tot koolzuren kalk (krijt) verbindt,
zoo verbinden zich in 't algemeen de zuren met de bases. Maar
daar de werkingen der zuren tegen die der bases overgesteld
zijn, zoo heffen zij, wanneer zij zich met elkander verbinden,
wederkeerig hunne eigenschappen op, zoodat het ontstaande lig-
chaam noch zuur noch loogachtig, maar dikwijls zoutachtig
smaakt. De verbindingen der zuren met de bases
heeten zouten.