Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
475
zich eerst langzamerhand in de lucht uitbreidt, bedekt aldaar
den grond steeds eenige palmen hoog. Dieren, welke in deze
ruimten gebragt worden, moeten verstikken, zoo hun kop niet
boven de grens der koolzuurlaag uitsteekt. Het uit de aardschors
dringende koolzuur heeft zijnen oorsprong te danken, of aan
de talrijke beddingen van verrottende overblijfselen van planten,
of aan de diep liggende kalksteengebergten, daar de kalk in de
hitte het koolzuur vrij laat, wanneer hij kiezelaarde of een an-
der ligchaam ontmoet, waarmede hij zich kan verbinden.
4) Het zoutzuur of chloorwaterstofzuur. De Zoutzuur
meeste zuren ontstaan door verbmdmg van zuurstof met een tcrstof-
niet-metaal en heeten, zoo als het zwavelzuur, salpeterzuur en
koolzuur, zuurstofzuren. Maar ook de waterstof vormt door
verbinding met niet-metalen eenige zuren; tot deze waterstof-
zuren behoort het zoutzuur.
Men bereidt het zoutzuur of chloorwaterstofzuur door op keu-
kenzout (chloornatrium) een weinig water bevattend zwavelzuur
te gieten. Dan heeft het volgende proces plaats:
Chloornatrium.
Natrium. Cliloor. Waterstof.
Water. Zwavelzuur.
Zuurstof.
Chloorwaterstofzuur.
Natriumoxyde.
(Natron).
Zwavelzuur natron.
(Glauberzout.^
Het met het zwavelzuur vermengde water wordt ontbonden ;
zijne waterstof verbindt zich met het chloor tot chloorwaterstof-
of zoutzuur. Zijne zuurstof verbindt zich met het natrium cn
vormt daarmede natrium-oxyde of natron, hetwelk zich met het