Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
471
3) Het koolzuur, dat bij het verbranden der kool ontstaat Koolzuur,
en in luchtvormige gedaante verschijnt, maakt een voor-
naam bestanddeel der kalksteenen uit; kalkspaath, marmer,
krijt zijn koolzure kalk, waaruit men ligt koolzuur ont-
wikkelen kan.
Proef a. Voor eene flesch kieze men eene goed sluitende Ontwik-
kurk, doorbore die en plaatse in het geboorde gat de bij de ont- .^^^tool-
wikkeling van zuurstof ge- zuur.
bruikte gebogene gasbuis.
Na deze voorbereiding giet
men in de flesch verdund
zwavelzuur, dat men van
1 gewigtsdeel geconcen-
treerd zuur en 4 gemgts-
deelen water maakt, of
beter zoutzuur, dat men
met 3 a 3maal zijn volume water verdund heeft, doet er eenige
stukjes krijt in en zet de kurk op de flesch. Het eene einde der
kromme buis wordt in een met water gevulden schotel gezet en
bij het opvangen van het gas, dat zich onder opbruisen ont-
wikkelt, ga men even eens te werk als bij het opvangen der
zuurstof. Voor de volgende proeven vuile men verscheidene
glaasjes met koolzuur.
De ontwikkeling van dit zuur wordt daardoor bewerkt, dat
het zwavelzuur het zeer zwakke koolzuur uit zijne verbinding
met den kalk verdringt en zelf zich er mede verbindt, gelijk
het volgende schema aanschouwelijk voorstelt.
Zwavelzuur
Koolzure Kalk of zoutzuur
Koolzuur Kalk
Zwavelzure Kalk
(gips),
of zoutzure kalk (chloor-calcium).