Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
470
ven. De heete waterdampen, die uit een stoomketel on-
afgebroken in de kamers stroomen, verdigten zich gemeenschap-
pelijk met het ontstane zwavelzuur aan de koude looden wan-
den en vloeijen als verdund zwavelzuur in het op den bodem
der kamer staande water. Om het in sterk of geconcentreerd
zwavelzuur te veranderen, laat men in zeer groote hitte
het water verdampen; het gaat ligter dan het ztiur tot dampen
over en ontwijkt grootendeels. Dit verdampen geschiedt in ke-
tels van platina, van welke ieder vele duizenden guldens waard
is. De bereiding van het zuur geschiedt met aanzienlijk voordeel,
daar men uit honderd ponden zwavel drie honderd ponden zwa-
velzuur wint. Het wordt bij het vervaardigen van stearine kaar-
sen , van phosphorus, soda, zwavelzure zouten, waterstof en
chloor en tot het zuiveren van oliën gebruikt. Hoe het te verdun-
nen is, is boven bij de proeven met waterstof (§ 238) opgegeven.
Salpeter- 2) Het salpeterzuur of sterk water maakt men door op sal-
peter (salpeterzuur kali) zwavelzuur te gieten, dat het salpeterzuur
verdringt en zich met het kali verbindt. Dit geschiedt als volgt:
Salpeterzuur Kali Zwavelzuur
Salpeterzuur Kali
Zwavelzuur Kali
Het salpeterzuur heeft eene geelachtige kleur; het ontbindt
de organische stoffen en verwt daarbij vele, zoo als de huid van
het menschelijke ligchaam, geel. De metalen lost het op, met
uitzondering van goud en platina, en het wordt deswege gebruikt
om het goud uit zijne vermenging met andere metalen af te
zonderen. Om het goudgehalte van een metaalmengsel te schat-
ten, toetsen de goudsmeden het; zij strijken met het te on-
derzoeken stuk goud over eenen toetssteen, een zwarten kie-
zel- of bazaltsteen en brengen op de bestrekene plaats een drup-
pel sterk water; is het goud zuiver, dan verd^vijnt er niets van
de streep ; is het vervalscht, dan wordt het bijvoegsel opgelost.