Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
S4.

sloot van bepaalde diepte en lengte hebben te maken,, of een
aarden wal van bepaalde hoogte op te werpen.
Maat ^^^^ ^^^^ lastdragers verscheidene schepels koren op eenen
van 10 el hoog gelegenen zolder brengen. De eene draagt telkens
den
arbeid. Fig. 21.
6 schepels en volbrengt tweemaal zijnen weg; in 't geheel is
zijn arbeid 12 maal zoo groot als Avanneer hij slechts de druk-
king van een schepel op eenmaal den weg overwonnen had. Een
tweede draagt telkens slechts 4 schepels, maar gaat driemaal;
' ook zijn werktuigelijke arbeid is 2 maal zoo groot, als zoo hij
den weg met 1 schepel last eenmaal afgelegd had. Wij heb-
ben hier den arbeid van beide lastdragers vergeleken en geme-
ten, doordien wij last of tegenstand (I. 6 schepels, II. 4
schepels) met het aantal der doorloopene wegen (I. tweemaal,
II. driemaal) vermenigvuldigden en ze 12 maal zoo groot
vonden, als den arbeid bij éénvoudigen last en eenmaal den
weg. Een wer kt.u igelij k e arbeid wordt gemeten
door het product van den overwonnen tegen-
stand met den afgelegden weg.
Er is geen eenvoudiger arbeid dan een last in lood-
regte rigting op te heffen; daarbij is het gebruikelijk,
'me- Ifist of tegenstand naar ponden en den doorloopenen regten
ter. ^jjjjj, g^jgjj te meten; de grootte van den arbeid verkrijgt
men gevolgelijk, wanneer men het getal der opgeligte ponden
met het getal der doorloopene ellen vermenigvuldigt. Om zich
korter uit te drukken, noemt men den arbeid, die ge-
vorderd wordt om een pond loodregt eene el
hoog op te heffen, een elpond, of gewoonlijk met den
De
kilo-
gram*