Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
469
telkens weder dof wordt, en heeten dan onedele metalen. De
edele metalen, kwik, zilver, gouden platina, blijven in de
lucht onveranderd en kunnen, wanneer zij in de hitte met zuur-
stof verbonden zijn, ook door verhitting er gemakkelijk van be-
vrijd worden.
zamengestelde anorganische ligchamen.
262. I. De zuren. De hoofdklassen der zamengestelde De zuren,
ligchamen zijn de zuren, de bases, de zouten en de
indifferente (onverschillige) stoffen.
Uit het groot aantal der oxyden of zuurstofverbindingen zijn
de oxyden der niet-metalen meestal zuren en onderscheiden
zich, wanneer zij in water oplosbaar zijn, door hun zuren smaak
en ook daardoor dat zij lakmoes-tinctuur en andere blaauwe plan-
tensappen rood kleuren.
1) Het geivigtigste onder alle zuren, het zwavelzuur, Zwavel-
wordt in Engeland door het verbranden van zwavel onder toe-
strooming van dampkringslucht en waterdampen met behulp van
salpeterzuur bereid. De zwavel wordt in ijzeren ovens verbrand
en de daardoor ontstane witte dampen van zwavelig zuur door
eene geleidingsbuis in de loodkamers geleid. Een gevoel van be-
klemdheid maakt zich van den vreemdeling meester, die voor
't eerst die reusachtige kamers beschouwt, welke inwendig ge-
heel met lood bekleed zijn en bij eene breedte van 13 ä 14
ellen meer dan 32 ellen lengte hebben. Onder op den bodem
der kamers staat water eenige duimen hoog, en in eene daar-
van zijn schotels met salpeterzuur geplaatst. Het zwave-
lig zuur heeft nog meer zuurstof noodig om tot zwavelzuur te
worden en rooft die naar het regt van den sterkste van het sal-
peterzuur, dat uit de lucht zijn verlies tracht te herstellen
en steeds weder op nieuw beroofd wordt; het dient als bemid-
delaar om de ontbrekende zuurstof aan te brengen en af te ge-