Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
Phos-
phorus.
467
Sicilië voert jaarlijks meer dan een milioen ned. ponden lüt.
])e zwavel heeft eene helder gele kleur; zij brandt ligt en met
blaauwe vlam. Zij dient tot het bereiden der zwavelstokken, van
het buskruid, van het tot het bleeken gebruikte zwaveügzuur
en van het zwavelzuur.
De p h o s p h o r u s, die in zijne eigenschappen met de zwa-
vel veel overeenkomst heeft, wordt uit beenderen van dieren
getrokken. Hij is vergiftig, ziet er bleekgeel uit en verbrandt
bij zeer geringe warmte, zoodat hij onder water bewaard en
doorgesneden moet worden. Als hij fijn verdeeld is, stijgen er,
gelijk men aan een zwak gewreven lucifer kan zien, knoflook-
achtig riekende dampen van op, die zich reeds bij gewone warmte
der lucht met de zuurstof van den dampkring verbinden, en in het
donker licht geven zonder merkbare warmte te ontmkkelen. Dit
lichten zonder ontmkkeling van warmte bij langzame verbran-
ding wordt met den naam „phosphoresceren" bestempeld. Daar
hij ligt ontbrandt, wordt er bij de vervaardiging der zoogenaamde
lucifers het uitgestrektst gebruik van gemaakt; als vergif dient
hij, onder de drievoudige hoeveelheid wam water gesmolten,
dan door aanhoudend schudden fijn gemaakt en met even zoo veel
roggemeel gemengd, tot het verdelgen van ratten en muizen.
260. Het silicium. Het silicium vormt het voornaamste Het sili-
bestanddeel van het zand, het kwarts en over 't algemeen van
bijna alle gesteenten en maakt daardoor na de zuurstof de hoofd-
massa van de schors der aarde uit. Het komt in de natuur nooit
zuiver voor en heeft het uiterlijk aanzien van een bruin poeder,
dat, als het verhit wordt, verbrandt en zich met de zuurstof
tot kiezelzuur (kiezelaarde) verbindt. Kwarts en bergkristal zijn
vrij zuiver kiezelzuur; de verschillende soorten van klei en leem
bevatten kiezelzuur en aluminium, en uit den grond wordt het
eerste door de planten opgenomen.