Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
466
vernietigen berookt men met chloor, door chloorkalk in eene
schaal te doen en met eenige dropi^els verdund zoutzuur of zwa-
velzuur te bevochtigen, waardoor zich chloor ontivikkelt.
Chlore- Yan chloorkalk, water en alcohol wordt de chloroforme
bereid, die als verdoovingsmiddel bij heelkundige operatiën veel-
vuldig gebruikt wordt. Het is eene als water doorzigtige en kleur-
looze vloeistof met een aangenamen appelreuk, wier ingeademde
dampen eenen toestand van bewusteloosheid te weeg brengen.
258. Bromium en Jodium. De beide elementen bromi-
um en jodium zijn bij elkander in zeewier en bijua alle andere
planten der zee bevat; bovendien vindt men bromium in vele
minerale bronnen; het wordt b.v. te Schönebeck bij Maagden-
burg uit de loog der zich aldaar beendende zoutmijn gewonnen.
Bromium. Het bromium is eene roodbruine vloeistof, zoo dik
als siroop; reeds bij geringe warmte verandert het in geel roode
dampen van een uiterst onaangenamen reuk.
Het jodium vertoont zich als een vast, blaauw zwart lig-
chaam , dat veel op graphiet gelijkt. Bij het verhitten in eene
reageerbuis gaat het tot fraaije violetkleurige dampen over. Met
spiritus overgoten vormt het eene donkerbruine oplossing, welke
jodiumtinctuur heet, de stijfsel (het zetmeel) donkerblaauw kleurt
en tot kenteeken dient om te beproeven of een ligchaam stijfsel
bevat.
Beide stoffen , vooral de eerste, zijn uiterst vergiftig. Zij wor-
den beide bij het vervaardigen van de lichtbeelden der daguer-
reotype gebruikt en als geneesmiddel tegen kliergezwellen aan-
gewend.
Zwavel. 259. Zwavel en phosphorus. De zwavel komt in
zuiveren, gedegen toestand (dat is onvermengd en op zich zelve
in de mijnen) en in verbinding met ijzer onder den naam van
zwavelkies of pyriet voor. Vulkanische landstreken leveren groote
massa's zuivere zwavel; Spanje en Italië zijn er rijk aan, en