Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
459
lucht tot de waterstof en de koolstof vrijen toegang; hier ver-
branden beiden, vooral de laatste, volkomen en bewerken de
grootste hitte, gelijk men ligt zien kan, wanneer men een
ijzerdraad overdwars door de vlam houdt: hij gloeit in den bui-
tensten sluijer der vlam, maar niet in haar midden. Haren spits
toeloopenden vorm verkrijgt de vlam door het opstijgen der gas-
sen en der dampkringslucht; de zich ontwikkelende koolwater-
stof zou zich bolvormig uitbreiden, zoo zij niet wegens hare
ligtheid moest opstijgen; te gelijk stijgt de heete lucht in den
omtrek der vlam in de hoogte, in hare plaats stroomt eerst van
onderen af en dan van den rand der kaars eenigzins schuins
nieuwe lucht naar de vlam en geeft haar eene kegelvormige
begrenzing.
253. De Argandsche lamp. De vlam eener olielamp met Dubbele
breede, platte pit is van die eener kaars weinig verschillend.
Ook bij haar trekt de dampkringslucht met hare zuurstof slechts
uitwendig voorbij en geraakt slechts tot den
Fig. 253. buitensten sluijer en den middelsten lichtkegel,
maar de donkere kern blijft. Liet men de lucht
ook door de donkere kern trekken, dan zou deze
/p|\ wegvallen, de daarin bevatte koolwaterstof zou
{lOl verbranden en een helderder licht bewerken.
yM|i.| Dit geschiedt door de aanwending van eene
holle, ronde pit en dubbelen luchtstroom. Bij
door den Zwitser A r g a n d uitgevondene 1 a m-
^^ pen met dubbelen luchtstroom, die
tegenwoordig algemeen in gebruik zijn, stroomt
de lucht uitwendig naar de pit, en bovendien door de tweede
rij van luchtgaten van onderen af door het inwendige der pit
naar de vlam.
254. De rook. Bij eene volkomene verbranding ontwik-
kelen zich uit de brandstollen luchtvormige ligchamen en ver-