Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
455
Na deze eerste afscheiding van teer wordt het gas in den koel- De ver-
b a k geleid, waarin het door koud water verder wordt afgekoeld
en van de teer volkomen bevrijd. Die verkoelingstoestel, k, is
eene groote ijzeren kist, die niet ver boven haren ondersten
bodem een tweeden bodem bevat en door dezen in twee ruim-
ten , eene bovenste en eene onderste, verdeeld wordt. De on-
derste ruimte is weder verdeeld in een groot getal kamers; zij
worden door loodregte wanden van elkander gescheiden, die
van den hooger liggenden bodem niet geheel tot op den onder-
sten bodem, maar slechts tot in de daarop staande vloeistof rei-
ken , en zijn met no. 4, 5 en 6 aangewezen. Het gas, dat in
de eerste, met no. 4 aangeduide kamer onmiddellijk onder den
hooger liggenden bodem instroomt, kan dus geenszins terstond
in de tweede kamer no. 5 komen; het vindt den naasten weg
daarheen, door den loodregten wand en het water, afgesloten;
het moet eerst een grooten omweg maken en, terwijl het in pij-
pen , die door koud water omringd zijn, op en neer gaat, steeds
meer afgekoeld worden. Het stroomt namelijk uit de eerste ka-
mer in eene hevelsgewijs gekromde pijp no. 7 , die zich in de
bovenste ruimte van den verkoelingstoestel bevindt, eerst om-
hoog en, reeds eenigzins afgekoeld, benedenwaarts in de tweede
kamer; uit deze geraakt het op dergelijke vvijze in de derde en
komt niet eerder uit den verkoelingstoestel, dan nadat het alle
pijpen en kamers doorloopen en aan hare wanden de tot vloei-
stoffen gewordene dampen heeft afgezet. Door de hooge pijp ter
regter zijde vloeit onder in de bovenste ruimte van den verkoe-
lingstoestel koud water, dat, wanneer het warm geworden is,
boven aan de tegenovergestelde zijde weder wegvloeit.
Wanneer het gas den verkoelingstoestel verlaten heeft, dan Zuive-
zijn er vooral nog twee luchtvormige ligchamen mede vermengd,
namelijk koolzuur en zwaveligzuur. Het moet nog aan eene
zuivering onderworpen worden en de beide zuren aan kalk af-
geven, waarmede zij zich tot vaste ligchamen in den vorm van
poeder vereenigen. De zuiveringstoestel E. is een ijze-