Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
453
of lichtgas, dat zich in de hitte uit het hout of de steen-
kool afzondert, en bestaat uit koolstof en waterstof. Wordt het
lichtgas aangestoken en daardoor genoodzaakt, zich met de zuur-
stof der lucht te vereenigen, dan ontstaat door de ver-
branding koolzuur en waterdamp naar het volgende
schema:,
Zuurstof. Koolwaterstof. Zuurstof.
Koolstof Waterstof
Koolzuur Waterdarnp
250. De gasverlichting. In het groot is de koolwater- Gasver-
stof of het lichtgas door verhitting van steenkolen in besloten
vaten het eerst in Engeland gewonnen, alwaar Watt en
Bolton in 't jaar 1802 tot verlichting hunner fabriek van
stoomwerktuigen te Soho bij Birmingham een toestel voor gas-
verlichting inrigtten. Tien jaren later werd de gasverlichting te
Londen, in 't jaar 1817 te Parijs ingevoerd.
De steenkolen, die tot de gasbereiding gebezigd worden, moe-
ten zoo weinig mogelijk zwavel bevatten en , als men ze
verbrandt, eene niet te groote hoeveelheid asch achterlaten. Zij
zien er pikzwart uit en heeten bakkolen, omdat zij zich in
de hitte uitzetten en aan elkander bakken. In Engeland zijn de
kolen van Newcastle daartoe het best geschikt; in Duitschland
worden saksische, silezische en rijnsche kolen gebezigd.
Inrigting der toestellen tot gasontwikkeling. Toestel
De verhitting der steenkolen geschiedt in retorten van ge- Yerlfch-
goten ijzer of aardewerk , die aan de linker zijde der figuur zijn ting.
voorgesteld en met r aangewezen. Het zijn buizen van naauwe-
lijks 3 el lengte en drie palmen wijdte, die in horizontale lig-
sterk genoeg te verhitten , om het lichtgas daaruit te doen vrijwor-
den, zal wel hoogst moeijelijk wezen. Ln.