Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
449
is de stikstof noch schadelijk noch vergiftig; zij is, gelijk andere
gassen, slechts daarom niet in staat om de verbranding en de
ademhaling te onderhouden, omdat tot beiden zuurstof ge-
bruikt wordt. Wij ademen met de zuurstof voortdurend stikstof
in en uit, zonder nadeelige gevolgen te ondervinden. Dat de zimr-
stof in eene grootere hoeveelheid stikstof gehuld is, gelijk zulks
in onzen dampkring plaats heeft, is voor het bestaan der dingen
op aarde volstrekt noodzakelijk. Hadden wij een dampkring van
zuivere zuurstof, dan zou iedere vlam tot een onuitbluschbaren
brand worden, en de levenskracht der levende wezens zou in
korten tijd verteren. Dieren, die men eenigen tijd zuivere zuur-
stof liet inademen, schenen zich eerst zeer wel te gevoelen,
maar vervolgens ziek te zijn; hunne longen waren ontstoken,
en hun bloed op ongewone wijze rood gekleurd.
DE KOOLSTOF.
246. Soorten van kool. De kool of de koolstof is eene soorten
vaste stof, die in de natuur zelden geheel zuiver voorkomt, van kool.
Gelijk de hand des menschen de zijden draden tot koorden za-
mendraait of kruiswijs tot kleedingstoffen weeft of in menigvul-
dige ven\ikkelingen tot kunstige borduursels verwerkt, zoodat
de gelijke draden zich voor het oog in verschillende gedaanten
vertoonen, zoo stelt de natuur ons de kool in drie gedaanten
voor, die op het eerste gezigt weinig op elkander gelijken. Zij
-vertoont zich als diamant, als graphiet en als planten- en been-
deren-kool.
De diamant, wiens hardheid, regelmatige gedaante en De kool-
wonderbare glans hem tot het kostbaarste edelgesteente verheffen, ^j^'J^ant
is niets anders dan k 1 e u r 1 o o z e koolstof. Hoe zeer ook zijn
uiterlijk aanzien van dat van andere kolen verschilt, leert toch
zijne verbranding dat hij de zuiverste kool is. De groote fran-
sche scheikundige L a v o i s i e r, die later in den tijd der eerste
29*