Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
448
glas \iillen. In de dampkringslucht, die het bierglas eerst be-
vatte , was dus zuurstof. De overige % van het glas worden
door eene andere luchtsoort, door stikstof, ingenomen.
Damp- De dampkringslucht is een mengsel van een
^ucht' zuurstof en vier maten stikstof. Zij is geene
scheikundige verbinding, geen nieuw ligchaam, dat uit beide
stoffen ontstaan zou zijn; veeleer beenden zich de deeltjes van
beiden naast elkander en onder elkander gemengd. Menig\'ul-
dige proeven hebben bewezen, dat beide stoffen in de lucht op
alle punten der aardoppervlakte, op groote hoogten, in de ver-
schillende jaargetijden, zelfs in met menschen gevulde schouw^-
burgen steeds in de zelfde v e r h o u di n g gemengd zijn.
Bovendien benndt zich in den dampkring eene geringe hoeveel-
heid koolzuur, hetwelk door de verbrandingen zich uit kool
en zuurstof vormt, en eene grootere hoeveelheid waterdam p.
Uitgaan 245. Proeven met stikstof.
eener Proef. Men sluite de pijp van eeu trechter met eene kurk
vlam in , i , ■ ,
stikstof, en zette zijne wijdere openmg, gelijk het bierglas in de vorige
proef, over den brandenden spiritus in den met water ge\^ilden
schotel. Na het uitgaan van den spiritus blijft er stikstof onder
den trechter achter. Houdt men nu eene brandende waskaars bo-
ven den trechter, trekt de kurk weg en dridct den trechter lang-
zaam dieper in den schotel, opdat het gas tegen de vlam stroo-
me , dan gaat deze in 't oog loopend snel uit, zonder eene glim-
mende pit achter te laten.
Bereidt men voorts in een glas, dat zich met eene grootere
kurk laat sluiten, op de zelfde wajze stikstof, zet de kurk er on-
der water op, keert het glas om, en brengt.,eene glimmende
houtspaan of stukje turfkool in het glas, dan gaat zij oogenblik-
kelijk uit.
Stikstof is diensvolsrens noch brandbaar, noch in staat om de
Verstik- _ ^ , ^
ken van vlam te onderhouden. Kleine dieren, die men in vaten met stik-
dicren. gtof braadt, verstikten. Yan daar de naam stikstof. Nosians
O ' —