Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
447
lereerst het stijgen en dalen gemakkelijk en zeker, geheel naar
den wil des luchtreizigers te doen plaats hebben, en dit zonder
toevlugt te nemen tot de tot nog toe gebruikelijke onwetenschap-
pelijke middelen van het wegwerpen van ballast of het uitlaten
van gas. Heeft de luchtreiziger dit stijgen en dalen eens geheel
in zijne magt, dan zal hij misschien den meest geschikten lucht-
stroom kunnen opzoeken, die hem in de gewenschte rigting
voortdrijft.
DE STIKSTOF.
244. Ontwikkeling der stikstof. De stikstof, die zich
eveneens als een luchtvormig ligchaam vertoont, verkrijgt men gjof.
uit de dampkringslucht door haar hare zuurstof te ontnemen.
Proef. Men bevestige een weinig boomwol of een stukje
spons aan een ijzerdraad en late ze met spiritus doortrekken.
Fig 248 Heeft de boomwol spiritus genoeg in-
gezogen , dan houdt men den draad
zoo in een met water gevulden scho-
tel , dat de boomwol zich boven het wa-
ter bevindt. In plaats van met de hand
in het water den draad vast te houden,
is het nog gemakkelijker het onder-
einde om een steen of een stuk metaal
te wikkelen en hem loodregt op te
zetten. De spiritus wordt aangestoken en er snel een, liefst wat
groot, bierglas omgekeerd opgezet, welks opening rondom in
het water moet gedompeld zijn. De vlam gaat uit, wanneer al
de zuurstof, die in de dampkringslucht van het bierglas bevat
was, zich met de deelen van den spiritus verbonden heeft. Te-
vens klimt het water uit den schotel in het bierglas op en neemt,
door de drukking der buitenlucht gedreven, de plaats der ver-
teerde zuurstof in. Het zal ongeveer het vijfde deel van het
ce. nat. 29