Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
445
aan elkander bevestigd zijn. Van onderen geeft men den bal-
lon eene niet te kleine ronde opening en plakt de ondereinden om
een tot een cirkel gebogen rijsje of spaansch rietje. Daaraan
hangt men onder de opening aan dunne ijzerdraden (klavier-
snaren) eene schaal van dun blik, in deze wordt spiritus gego-
ten en aangestoken. De luchtbol stijgt, zoodra de lucht daarin
door de warmte toereikend verdund is. De figuur vertoont de
nog niet geheel afgewerkte Montgolfière.
242. De eerste Charliére. Snel verspreidde zich de mare Eerste
van de uitvinding der gebroeders Montgolfier door Frankrijk en Charliére.
geheel Eurojja. De professor Charles te Parijs begreep, dat
eene luchtdigte stof ook voor waterstof een doelmatig omhul-
sel zoude zijn, en keerde tot het oudere plan terug, om het holle
ligchaam, dat opstijgen moest, met waterstof te vullen. Te-
vens was zulk een baUon vrij van het gevaar, dat iedere Mont-
golfière met den ondergang dreigt, naardien dc vlam van het
vuurbekken ligt te groot wordt en den ballon zeiven bereiken
kan. Nog in augustus van het zelfde jaar liet Charles een lucht-
bol, die slechts 4 ellen in middellijn had, van taf vervaardigen
en het omhulsel, om het zoo veel mogelijk luchtdigt te maken, met
een na het opdroogen nog eenigzins buigzaam vernis bestrijken.
Met waterstof gevuld, steeg de ballon, van het Marsveld te Parijs
opgelaten, spoedig omtrent duizend ellen hoog en verdween
toen, door de wolken bedekt. Na drie kwartier uurs daalde hij,
op aanmerkelijken afstand van Parijs, in dc nabijheid van een
dorp neder. De met waterstof gevulde ballons worden C h a r-
1 i è r e s genoemd. Deze worden thans uitsluitend gebezigd. In
de laatste jaren is men begonnen ze met het gewone lichtgas
der gasfabrieken te vullen, hetwelk in groote steden in eenig-
zins aanmerkelijke hoeveelheid veel gemakkelijker en goedkooper
te verkrijgen is, dan zuivere waterstof. Het is evenwel niet zoo
ligt als dit, en vereischt dus een aanmerkelijk grooteren omvang
des ballons, om dezen het zelfde gewigt als een met zuivere
waterstof gevulden te doen opheffen.