Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
444
opstijgen. De brandstotfen werden aangestoken, de rook en de
verhitte lucht stegen in den bol op, zetteden hem tot eene bol-
vormige gedaante uit en bewerkten door hunne lig'theid, dat de
ballon omtrent 2000 ellen hoog opsteeg, gelijk men uit de
Vervaar- geringe grootte besloot, in welke hij zich eindelijk voor de oogen
diging jgj. toeschouwers vertoonde. Door een zachten luchtstroom werd
van een
kleinen hij tot op een afstand van di-ie kwartier uurs weg gedreven en
luchtbol. yjgl jJj^gj. tgj.
241. Vervaardiging eener kleine Montgolfière. Ter
eere der uitvinders worden de met verhitte lucht gevulde lucht-
bollen Montgolfières genoemd.
Proef. Eene Montgolfière kan men gemakkelijk zelf ver-
vaardigen en in de open lucht laten opstijgen ; alleen mag men
Fig. 247.
haar, als zij van gewoon papier ge-
maakt wordt, niet beneden de 1 a
2 eUen middellijn geven. Men kieze
dun, maar toch stevig schrijfpapier eu
plakke met stijfsel (§ 84A) telkens 8
veUen in hunne lengte aan elkander,
zoodat men strooken papier van de
breedte van een vel en van bijna 3
ellen lengte verdrijgt. Men maakt 16
zulke strooken, laat ze in het midden
hare geheele breedte behouden, maar
knipt ze naar beide einden smaller toe.
Daarop hangt men aan de zoldering
der kamer of aan eene gepaste stellaadje eene kleine ronde
schijf van bordpapier horizontaal op en plakt eene der afge-
knipte strooken papier met haar eene einde van boven er aan
vast. De tweede strook plakt men digt daarnaast, zoodat haar
rand over den rand der eerste strook komt te liggen, en plakt
ze met de randen aan elkander. Zoo gaat men ook met de vol-
gende strooken te werk, zoodat alle 16 in 't rond luchtdigt