Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
443
is, blaast men de vlam plotseling uit. Het spiraaltje gaat nu
desniettemin voort te gloeijen en blijft gloeijend, uren lang, zoo
lang er nog maar genoegzame toevloed van spiritus in de pit
plaats vindt. Om te kunnen begrijpen dat men hier met slechts
geringe ivijziging het zelfde ziet gebeuren, wat in de platina-
vuurmachine geschiedt, moet men weten dat de spiritus, die in
de nabijheid van het gloeijende platina uit de pit voortdurend
verdampt, voor een groot deel uit waterstof bestaat. Die alco-
holdamp verbrandt dus langzaam en onvolkomen zoodra hij met
het platina in aanraking komt, en ontwikkelt door die verbran-
ding warmte genoeg om het platina gloeijend te kunnen houden.
Die onvolkomene verbranding van den spiritusdamp brengt (269)
azijn voort, welke men boven de pit en het gloeijende platina
ook duidelijk ruiken kan.
240. De eerste luchtbol, eene Montgolfière. De ont-De eerste
dekking dat de waterstof 14 maal ligter is dan de dampkrings-
lucht heeft aaiüeiding gegeven tot het uitvinden der luchtbollen.
Maar men bragt het in 't eerst slechts zoo ver, dat men met
waterstof gevulde zeepbellen liet opstijgen, die, overeenkomstig
de wet van Archimedes (§87 en 88), zich tot den zolder der
kamer verhieven; andere met waterstof gevulde ligchamen ble-
ken te zwaar te zijn.
Nu werden door de opmerking, dat rook en verwarmde lucht
steeds opstijgen, de papier-fabrikanten Joseph en Etienne Mont-
golfier te Annonay in 't zuiden van Frankrijk op het denk-
beeld gebragt om een papieren bol met rook te vullen, opdat
deze naar de hoogte zou gedreven worden. Toen de proef hun
in 't klein gelukt was, vervaardigden zij in 't jaar 1783 den
eersten grooteren luchtbol. Hij had bijna 7 ellen in middel-
lijn en was van dun linnen vervaardigd, van binnen met pa-
pier beplakt. Van onderen had dit omhulsel eene opening, ruim
eene vierkante el groot, onder welke een met stroo en wol ge-
vulde vuurbak hing. Op den 5 den junij wilde men den bol laten