Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
442
Werking veelheden een gewigtsdeel zuur bij en laat de vloeistof bekoelen,
na-vnur-^®^ mengsel van geconcentreerd zwavelzuur en water vormt
machine. v e r d u n d zwavelzuur.
*239. De oorzaak van de ontbranding der waterstof in de
platina-vuurmachine is gelegen in eene nog altijd vrij raadsel-
achtige werking, die het platina uitoefent op de zuurstof in de
dampkringslucht. Zoodra deze met dit metaal in aanraking komt,
wordt zij als 't ware tot sterkere en vooral gereedere werking
aangezet en opgewekt. Als waterstof met gewone zuurstof ver-
mengd is, dan moet het mengsel op eenige plaats sterk worden
verhit, zullen de beide gassen zich onderling beginnen te ver-
binden; maar komt waterstof in aanraking met de in de poriën
der platinaspons voorhandene en door de aanraking met dit
metaal gretiger geworden zuurstof, dan grijpt die verbinding
onmiddellijk plaats, zonder dat eene voorafgaande verhit-
ting noodig is. Die verbinding zelve ontwikkelt dan genoeg
warmte om de platinaspons te doen gloeijen en dus de daarop
stroomende waterstof geheel te doen ontvlammen. Een gelijk-
soortig en niet minder belangrijk voorbeeld van deze werking
van het platina geeft ons de gloeüamp van Davy.
gl^dlamp Proef. Men neemt uit den hals van eene gewone spiritus-
lamp het koperen of blikken dopje, waarin gewoonlijk de pit
wordt geplaatst, en stelt eene doorboorde kurk daarvoor in de
plaats, waardoor men eene niet te dikke pit steekt, van b. v. 8
draden lampkatoen. Men vult de lamp met sterken spiritus, van
ten minste 30 graden, windt om een stokje van een duim dikte
een platinadraad, van omstreeks eene halve streep dikte en twee
palmen lengte, in zuiver naast elkaar gelegen windingen, schuift
dit zoo verkregen platina-spiraaltje van het stokje af en plaatst
het op de kurk om de pit der spirituslamp, die men daarna
wat uitspreidt, zoodat de draden nabij het platina komen, zon-
der daaraan te raken. Men steekt nu de lamp aan; het platina-
spiraaltje begint spoedig te gloeijen, en zoodra dit het geval