Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
440
druppels geconcentreerd zwavelzuur in de flesch en wacht den
behoorlijken tijd af, totdat het knalgas, dat zich eerst vormt,
uit de flesch verdrongen is.
238. De platina-vuurmachine. Eene aanwending van
Platina-
^chine!^ de brandbaarheid der waterstof is de platina-vuurmachine. Deze
bevat vooreerst een toestel tot ontwikkeling van waterstof. In
Fig. 245.
een grooter, van boven open c i 1 i n-
d e r g 1 a s hangt een van onder en van
boven open k 1 o k v o r m i g glas. Met
zijne bovenste opening is dit in eene
metalen buis vastgehecht, die door het
op het wijdere glas rustende deksel
heen eerst loodregt naar boven gaat,
vervolgens eene horizontale rigting aan-
neemt en iu eene fijne opening uitloopt.
Boven in het bolvoinnige gedeelte dezer
metalen buis is eene kraan aange-
bragt, die door eene veêr gesloten wordt
gehouden en zich door het neerdrukken
van een handvatsel gemakkelijk laat openen. Geschiedt dit, dan
zal het in het klokje bevatte gas door de fijne opening uitstroo-
men. Opdat er zich waterstof ontwikkele, hangt aan een sterk
koperdraad binnen het klokje een cilindervormig stuk zink of
een zamengerold stuk zinkblik, en het wijdere glazen vat
is meer dan ter helft met verdund zwavelzuur gevuld, dat uit
één gewigtsdeel geconcentreerd zwavelzuur en vier of vijf gewigts-
deelen water bestaat. Heeft men het deksel met den daaraan
bevestigden cilinder afgenomen, het verdund zuur ingegoten en
het deksel weder opgezet, dan kan er slechts weinig zuur in den
cilinder komen, omdat hij (proef 103) gelijk eene duikerklok
met dampkringslucht gevuld is. Men houdt daarom eeu stuk
papier op een vingerbreed afstands voor de fijne opening der
bovenste buis en opent de kraan. Het zuur plaatst zich in den