Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
439
verbinding, die een hoogeren warmtegraad vereischt, door eene
vlam bewerken, dan zou op eens het geheele mengsel in ver-
binding treden, eene groote hoeveelheid door de hitte uitgezette
waterdampen zich vormen en met den hevigsten knal
het vat verbrijzeld worden. Dit mengsel heeft daarom den naam
van knalgas ontvangen. Minder zuiver vormt het zich reeds uit
waterstof en dampkringslucht, in welke zich zuurstof bevindt;
het brengt soortgelijke verschijnselen, slechts met mindere hevig-
heid voort en laat zich dus zonder gevaar door de electrische
vonk in brand steken, gelijk de proef 189 met de electrische
pistool leert.
237. Gering gewigt der waterstof. De waterstof heeft Geringe
eene zeer geringe digtheid; zij is 14 maal ligter dan de digtheid
j , . , , ^ der wa-
dampkringslucht. terstof.
Aan de glazen buis der flesch, waarin het gas ont-
wikkeld wordt, bevestige men een vrij dikken stroo-
halm, splijte hem van boven in vier gelijke deelen
en buige deze zoodanig om, dat zij een horizontaal
kruis vormen. Brengt men er een druppel zeepwa-
ter boven op, dan zal het uitstroomende gas zich
met eene zeepbel omhullen, die wegens hare ligt-
heid al spoedig opstijgt. Dit verschijnsel is een
gevolg der wet van Archimedes (§ 87 en
88), die ook voor luchtvormige ligchamen geldt.
Op die plaats, waar zich de met waterstof gevulde
zeepbel bevindt, was te voren dampkringslucht,
die door de haar omringende lucht gedragen werd; was de
zeepbel zwaarder dan de verdrongene luchtmassa, dan zou zij
dalen; daar zij ligter is, moet zij stijgen. Loopt men de zeep-
bel met eene kaars na, dan verbrandt zij met een onbeduidenden
knal, zoodra de vlam ze aanraakt. Ligt kon het geval plaats
gehad hebben, dat de ontwikkeling van het gas niet meer leven-
dig voortgaat; men giet dan, na het afnemen der kurk, eenige