Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
438
Fig. 243.
235. Brandbaarheid der waterstof,
"storfs" Proef. Nadat men in gevolge den bij de vorige proef op-
brand- 242. gegeven maatregel van voorzigtigheid eenig gas
' heeft laten ontwijken, houde men een brandend
zwavelstokje boven de opening der buis. De wa-
terstof zal ontvlammen en brandt met eene weinig
lichtgevende, blaauwe vlam; zij verbindt zich
onder warmte-ontwikkeling met de zuurstof,
in de dampkringslucht bevat.
Ontstaan water uit waterstof en zuurstof,
van Gelijk het water zich in zuurstof en waterstof laat ontbinden,
water. 200 kan men het ook uit beide bestanddeelen weder zamen-
f! stellen.
Proef. Men houde boven de vlam der waterstof een eenig-
zins wijd glas, een lampenglas b. r.,
zoodat de scheikundige verbinding der
waterstof met de zuurstof der lucht
binnen dit glas plaats heeft. Het diar-
door gevormde water heeft eerst den
vorm van damp, zet zich dan als wa-
sem tegen de binnenwanden van het
glas aan en vloeit eindelijk in kleine
di-oppelen neêr. Water is dus geoxy-
deerde of verbrande waterstof.
Terwijl men in eene grootere glazen
klok door enge buizen langzamerhand
waterstof en zuurstof, en wel op eene
maat zuuretof twee maten waterstof liet stroomen en bij toerei-
kende warmte zich onderling liet verbinden, heeft men langs
kunstmatigen weg grootere hoeveelheden water gevormd. Wa-
ter bestaat uit twee maten waterstof en eene
maat zuurstof.
Knalgas. Wilde men beide gassen in deze verhouding mengen en hunne-