Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
437
door de kurk eene gebogene glazen buis moeten schuiven, hare
opening in een met water gevulden schotel dompelen en geheel
zoo te werk gaan als bij het opvangen der zuurstof.
Bij de ontwikkeling van waterstof is steeds de voorzorg
in acht te nemen, dat men eerst eenigen tijd, omstreeks vijf
minuten, wacht, eer men verdere proeven doet. In het bo-
venste gedeelte der flesch is dampkringslucht bevat, die, met
waterstof gemengd, bij het naderen eener vlam eene heftige
ontploffing veroorzaakt.
Door het zink wordt met behulp van het zwavelzuur het wa-
ter in waterstof en zuurstof ontbonden. In water gedompeld,
ontneemt het zink daaraan eene geringe hoeveelheid zuurstof
en overdekt zieh aan zijne oppervlakte met zinkoxyde, het lig-
chaam , dat zich uit zink en zuurstof vormt, en dat in zuiver
water niet, in verdund zwavelzuur echter wel oplosbaar is. Dit
verdunde zwavelzuur namelijk heeft eene groote verwantschap
tot het zinkoxyde, verbindt zich dus daarmede en laat daar-
door op het zink eene zuivere metallieke oppervlakte achter.
Met deze verbindt zich terstond de zuurstof van het water en
schiidt zich van de waterstof, met welke vereenigd zij water
vormde. Zoo wordt de waterstof door de sterkere verwant-
schap van het zink met de zuurstof uit zijne verbinding ver-
drongen en dus vrij. Het zwavelzuur doet het zink bij voortdu-
ring zijne metallieke oppervlakte behouden, veroorlooft het, steeds
meer zuurstof aan te trekken, en vormt zelf met het zinkoxyde
een zout, het zwavelzure zinkoxyde. Dit alles wordt door het
volgende schema voorgesteld.
Zwavelzuur. Zink. Water.
Zuurstof. "Waterstof.
Zinkoxyde.
Zwavelzuur Zinkoxyde.