Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
434
kan vullen. Is al het kwkoxyde ontleed, en is er nog slechts
kwik in de reageerbuis zigtbaar, dan verwijdert men de
glazen buis uit het water, neemt daarop de lamp weg
en laat de reageerbuis nog hangen, opdat zij langzamerhand
verkoele.
Levendig 233. Proeven met zuurstof.
verbran- Proef ff. Men steke een stukje zwam aan een ijzerdraad,
zuurstof Fig .239.®*®^® zwam, die in gewone lucht slechts glimt,
aan eene kaars aan en dompele ze in een der met
zuurstof gevulde glazen. Terstond zal de zwam ont-
vlammen en met helder licht branden. Een glimmen-
de zwavelstok of een stuk tonder toonen het zelfde
verschijnsel. De deeltjes der zuurstof en die van de
zwam trekken bij aanmerkelijke warmte elkander aan;
ten gevolge dezer aantrekking, die men scheikun-
dige aantrekking of verwantschap noemt, verbin-
den zich de bestanddeelen van de zwam met de zuur-
stof onder lichtontwikk'eling tot een nieuw ligchaam, of, ge-
lijk men gewoonlijk zegt, zij verbranden.
Kooien Proeft. Een klein stukje houtskool wordt aan een
zuurstof, ijzerdraad gestoken en in eene kaars gehouden totdat het gloeit.
Dompelt men het in het tweede der met zuurstof gevulde glaas-
jes, dan brandt het met helder schitterend licht. De zuurstof
verbindt zich met deeltjes der kool, en door deze scheikundige
verbinding ontstaat een nieuw, luchtvormig Ugchaam.
Eene eigenschap van dat ligchaam kan men terstond leeren
kennen, in geval men blaauw lakmoespapier in voor-
raad heeft, dat op de volgende wijze bereid wordt. Men kookt
een lood lakmoes met 6 lood water, totdat de vloeistof eene
donker blaauwe kleur vertoont, dus omtrent een kwartier lang,
giet daarvan een weinig in een schoteltje af en doopt daarin
strooken wit drukpapier of ander ongelijmd papier of, bij gebrek
daarvan, gewoon postpapier, die men over eene koord droogt.