Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
462
Fig- 237. zoo hoog
zijn geplaatst,
dat de vlam
eener daar-
onder ge-
plaatste een-
voudige spi-
rituslamp
hem rondom
raakt. Men
beweegt die
vlam eerst
met de hand
langs de buis op en neder, opdat deze allengs venvarmd worde.
Opvan- ontwikkelen zuurstof een luchtvormig ligchaam
gen van of, wat het zelfde zegt, een gas is, moet men, even als bij
gassen. ^^^ gassen, eene bijzondere handehvijze aanwenden om ze in
vaten te verzamelen of ze op te vangen. Men vult een scho-
tel met water en plaatst dien zoo, dat de onderste opening der
glazen buis onder water komt en er omstreeks een duim hoog
door bedekt wordt. De medicijnflesschen of reageerbuizen, waar-
in men de zuurstof wil verzamelen, vult men geheel met
water, houdt hare opening met den duim of met een schijfje
karton toe en keert ze om. Dan brengt men hare opening, on-
der de oppervlakte van het water in den schotel, vlak boven
den mond der glazen buis en trekt den duim of het schijfje weg.
De glazen blijven door de drukking der dampkringslucht (proef
110a) met water gevuld. Men houdt de glazen met de hand
in die stelling, of men neemt een plankje, dat zich in hori-
zontale ligging tusschen de tegen elkander overstaande wanden
van den schotel laat klemmen, en doorboort het in het midden,
zoodat het geboorde gat enger is dan de daarop te plaatsen
artsenijglazen. Nog doelmatiger is het, eene strook blik in het
midden te laten doorboren en, zoo als in de figuur, hare ein-