Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
431
volge. De thermo-electrische batterij dient derhalve om eene zeer
geringe vermindering of vermeerdering der warmte te ontdek-
ken, en is het gevoeligste werktuig tot het meten der
warmte. In het groot kan zij even als eene galvanische bat-
terij of magneto-electrisch werktuig tot het opwekken van elec-
trische stroomen dienen. Al deze op zoo verschillende wijzen op-
gewekte electrische stroomen hebben, gelijk wij dit reeds voor
de galvanische en de wrijvingselectriciteit vroeger aantoonden,
volkomen de zelfde eigenschappen.
CHEMISCHE VEBSCHIJNSELÏïN.
DE ZUUESTOF.
232. Ontwikkeling van zuurstof. Ontwik-
Proef. Tot ontwikkeling van zuurstof koope men in eene keling
apotheek 100 greinen rood kwikzilveroxyde en bren- zuurstof,
ge het in eene reageerbuis van omstreeks 12 duim lengte.
Vooraf heeft men eene kurk uitgezocht, welke de reageerbuis
luchtdigt sluit en door zacht kloppen met een stuk hout nog
weeker gemaakt is. De kurk wordt met eene ronde vijl door-
boord ; het gat moet naauwkeurig rond en van zulke wijdte zijn,
dat de tot het voortleiden der zuurstof bestemde glazen buis
of blikken pijp er zich met het eene einde naauwkeurig slui-
tend en met wrijving laat inschuiven. Om de glazen buis op
te hangen kan men zich met bindgaren of een stuk ijzerdraad
behelpen, dat men door de kurk eener wijnflesch steekt en buigt
gelijk de figuur dit aantoont. De bodem der reageerbuis moet
cr. nat. 28