Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
426
De stroomen in zulke toestellen worden door de magneet-
kracht in de draadwinding opgewekt, geïnduceerd. Zij wor-
den daarom veelal electro-magnetische inductie-
Hetmag-^^®®^®^^®'^ geheeten.
neto-elec- De toestel om door behulp van eenen electrischen stroom
we"ktuig beweegkracht voort te brengen, die vroeger (§ 224) werd be-
schreven, kan ook nog tot een geheel ander einde dienen, voor-
al als men, zoo als daar reeds werd aanbevolen, het spületje,
waarop de electro-magneet draait, nog buiten het standaardje
heeft laten uitsteken en van een krukje voorzien heeft, zoodat
het met de hand kan gedraaid worden.
Proef. Men verbinde elk der beide draden K en Z van het
boven aange-
234.* duide toestel-
letje met een
der geleid-
draden van
den multipli-
cator (§216),
na eerst dit
toestelletje
goed nage-
zien en zich
overtuigd te hebben, dat de draden van het electro-magneetje
goed geleidend verbonden zijn aan de beide halfringen op de
spil, dat deze niet onderling in verbinding zijn, en dat de elec-
tro-magneet zoo op de spil gesteld is, dat de veêrende koper-
draden elk juist op de afscheiding tusschen de beide halfrin-
gen staan als deze met zijne polen juist tegenover die des staal-
magneets gesteld is. Is dit alles in goede orde, dan zal men,
door aan het krukje te draaijen, de naalden van den multipli-
cator doen afwijken, ten blijke dat er door dit draaijen in de om-
winding des electro-magneets een electrische stroom wordt opge-
wekt. Hoe harder men draait, des te grooter wordt de afwijking.