Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
platinaplaatje, dat gesoldeerd is op een 8 a 10 duim lang,
5 a 6 streep breed en zeer dun uitgeslagen koperen reep-
je, hetwelk aan de eene zijde vastzit aan het schroefstand-
aardje c, en aan het andere, vrije einde een ij z e r e n knopje
d draagt, dat van onderen eene gelijke middellijn als de ijzer-
draadbundel heeft. Als nu, zoo als dit in de figuur reeds door
de beide draadjes -j- en — is aangeduid, de beide geleiddraden
van een galvanisch element elk met een der beide standaardjes
a en c verbonden worden, dan zal de stroom van a door de
draadwinding naar A, van daar door het platinapuntje
en plaatje naar c gaan, en zoo naar het element terug kee-
ren. Maar zoodra dit geschiedt, wordt ook de draadbundel mag-
netisch en trekt dus het ijzeren knopje d aan. Daardoor wordt
dit en het koperen veertje, waaraan het verbonden is, een eind-
weegs naar beneden getrokken en dus wordt de aanraking tus-
schen het platinapuntje en plaatje afgebroken. Maar daardoor
kan ook de stroom niet meer gaan, de ijzerkern verliest dus
zijne magneetkracht, het knopje wordt door de veêr weder op-
geligt , en het zelfde spel begint op nieuw en duurt voort zoo