Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
422
heen kunnen leggen en flus ééne ijzerkern eerst met de voor haar
element (§ 217, noot) voordeeligste draadlengte, en daarover
heen met een honderdtal ellen zeer dun koperdraad kunnen om-
winden , en deze kern nu niet gebogen behoeven te nemen. Ja,
veelal gebruikt men niet slechts ééne ijzerkern, maar ook slechts
ééne ommnding, waardoor eerst een stroom, tot het opwekken
van magneetkracht in de kern, wordt geleid; terwijl de bij het
verbreken van dien eersten in die zelfde draadvvinding opge-
wekte tweede stroom, door het menschelijk ligchaam geleid, de
verlangde physiologische werking voortbrengt.
Proef. Men winde om eene kartonnen of glazen buis, van
ongeveer een duim wijdte en 12 ä 15 duim lengte, 20 ä 30 ellen
met zijde of katoen omsponnen rood koperdraad van 0,5 al
streep dikte in verschillende lagen over elkaar, de einden als ge-
woonlijk ter lengte van 1 ä 2 palmen vrij latende. Aan deze
beide einddraden worden, op een paar duim van het uiteinde,
de vroeger gemelde
Fig. 232. ^ ^ ° . \
tot een bms gebogene
koperen platen gelei-
dend vastgemaakt, en
dan die uiteinden zei-
ven verbonden, het
eene aan de zinkpool
van het reeds vroeger
beschreven Bunsen- of
Grove-element, het
andere aan een metalen
plaatje, waarvan de eene oppervlakte raw is gemaakt, ongeveer
zoo als de strijkkant van een metalen lucifersdoosje, welke, als men
op het oogenblik niets beters bij de hand heeft, hiertoe ook zeer
goed dienen kan. Schuift men nu in de buis een passend goed uit-
gegloeid ijzeren staafje en laat, terwijl men de beide cilinders met
goed vochtige handen vasthoudt, een helper het ruwe plaatje
voor een oogenblik aanraken met een aan de kool of het pla-