Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
evenwigt kunnen houden. Derhalve moet zij aan een arm van 8
duimen aangebragt en daardoor hare werking verachtvoudigd wor-
den , zoodat zij 24 onsen aan een hefboomsarm van 1 duim of
den last van 4 onsen aan een arm van 6 duim in evenwigt houdt.
Om de werking van eene kracht of eenen last aan den hef- Mccha-
boom te beoordeelen let men op, welk gewigt, aan een "jfo^
hefboomsarm van een duim of eene palm hangen-
de, ieder van beiden in evenwigt zou houden, i^racht
Zijn deze beide gewigten voor de krachten voor den last even
groot, dan houden zij elkander in evenwigt. De grootte van
die gewigten nu werd iu bovenstaande ])roef verkregen, door boom.
de kracht van 4 ons met 6 , het getal dat de lengte van
den hefboomsarm in d u i jn e n aanduidt, te ver-
menigvuldigen; even zoo drukte het product, 3 onsen
maal 8, van last en lengte zijn arms, het gelijke gewigt voor
den last uit. Dit product eener kracht met haren
hefboomsarm heet het mechanische moment der
kracht. Eene kracht van 8 pond aan een liefboomsarm van
5 palm heeft het moment 5 x 8 — 40 pond; werkte aan den
zelfden hefboom een last van 100 oneen aan eenen arm van
40 duim, dan moest last en lengte van den hefboom eerst tot
de zelfde eenheden, die bij de kracht gebruikt zijn, herleid en
door 10 pond cn 4 palmen uitgedrukt worden; het moment
van den last zou zijn 4 X 10 = 40 pond. Beide momenten zijn
gelijk, en de hefboom is dus in evenwigt. Bij den ongelijkanni-
geu hefboom geldt alzoo de
Wet; E e u li c f b O O m i s i ii evenwigt, a n n e er Algc-
lict moment der kracht gelijk is aan
moment van den last. voor
Op grond dezer wet wordt de ongelijkarmige Iiefboom zoo
wel als balans, alsook nog meermalen voor we rktuige-boom.
1 ij k e n a r 1) c i d aangewend.
14. De unster.