Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
if
418
sluitdraad, met de andere den tweeden sluitdraad, dan neemt
de galvanische stroom zijnen weg door het menschelijke lig-
chaam , en men gevoelt een zwakken schok, bijzonder in de
handgewiichten. Om de geleiding beter te maken, neemt men
grootere stukken metaal, bij voorbeeld lepels, in de bevochtig-
de handen en raakt daarmede de sluitdraden aan, of men sol-
deert stukken blik van geel koper, tot cilinders zamengebogen,
als handvatsels aan de sluitdraden en neemt ze in de handen.
De galvanische schok heeft plaats, zoodra men met beide han-
den de geleiding daarstelt, en weder, wanneer men de
eene hand loslaat en daardoor den stroom afbreekt. Door
den stroom te herstellen en af te breken kan men daarom eene
reeks van schokken te weeg brengen.
Sedert de ontdekking van het galvanismus zijn talrijke proe-
ven over zijne geneeskundige werkzaamheid genomen en dikwijls
verlammingen en rheumatismen met gelukkig ge-
volg daardoor genezen. Men heeft daarbij de Voltasche kolom be-
nevens een stroomafbreker, of, omdat het opstapelen daaiwan
veel tijd vereischt en haar gebruik telkens na korte werking
het schoon maken der platen noodig maakt, het electro-magne-
tisch inductiewerktuig of ook het magneto-electrisch werktuig,
waarover later, tot het voortbrengen der tot geneeskundige be-
handeling noodige electrische stroomen aangewend.
MAGNETO-ELECTRISCHE VERSCHIJNSELEN.
Magne- 227. Opwekking der magneto-electriciteit. Met den
tdcUeit magneto-electriciteit duidt mende electrische stroomen aan,
die dooreen m a g n e e t te voorschijn worden geroepen. Gelijk
het magnetisch worden der ijzerkern van een electro-magneet ons
Grond- leert, is ijzer dan magnetisch, wanneer galvanische stroomen er om
proef jjgg^ vloeijen. Daaruit besloot Fa ra da y te Londen, die in
van Fa- . ...
raday. het jaar 1831 de magneto-electriciteit ontdekte, dat waarschijnlijk