Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
417
op 20 deelen water 1 deel zuur komt. De oprigting geschiedt
in eene stellaadje, die uit drie staven bestaat, loodregt op een
plankje staande en op zulk een afstand van elkander vastgezet,
dat de platen er juist tusschen kunnen liggen. Overeenkomstig
den in § 203, fig. 197 voorgestelden grondvorm van een galva-
nisch element legt men onderaan de zinkplaat met den sluitdraad,
daarop de met de vloeistof doortrokken schijf en dan eene kope-
ren plaat. Hierop wordt het tweede element, zink, vloeistof
en koper, gelegd en naauwkeurig in de zelfde volgorde de
volgende elementen daarboven opgestapeld. Bij deze zuil-inrigting
vallen de sluitdraden weg, welke anders het eene element met het
andere verbinden, want de koperen plaat van ieder element raakt
onmiddellijk de daarop gelegde zinkplaat van het volgende element
aan. Van boven wordt de kolom met de koperen plaat gesloten,
waaraan de shiitdraad gesoldeerd is; men legt er nog een gewigt
op, om de vloeistof met de platen in innige aanraking te brengen.
Voor het opstapelen moeten alle platen op beide zijden schoon
geschraapt, of met biksteen en water blank geschuurd worden.
De koperen platen slijten bij het gebruik alleen door dit schu-
ren af en behoeven dus slechts streep dik te zijn. De zink-
platen slijten ook af door den stroom zeiven en moeten dus ten
minste 1 a 3 strepen dik zijn.
De positive electriciteit der koperen plaat wordt, door de
daar boven liggende zinkplaat en de vloeistof, tot de koperen
plaat van het tweede element geleid en aan haar toegevoegd;
zij begeeft zich verder en hoopt zich, door de electriciteit der
koperen platen in de volgende elementen vermeerderd, in de
bovenste koperen plaat en haren sluitdraad op. Het zelfde geldt
van de negative electriciteit, die zich volgens de getroffene in-
rigting , gelijk bij eene eenvoudige keten, doch met sterker
spanning op de onderste zinkplaat en haren shutdraad ophoopt.
Gelijk iedere andere batterij, kan de Voltasche kolom de electri-
citeiten doorslechte geleiders doen heendringen. Haakt men daar-
om met de eene door zout water bevochtigde hand den eenen
27*