Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
416
ren smaak, welke ophoudt, wanneer men de metalen scheidt.
Door Proef b. Tenvijl men de strook zink tusschen de op
^mliTbè-' elkaar gedrukte lippen houdt, brengt men den zilveren lepel
werkt op eene met water bevochtigde plaats van het voorhoofd boven
seh^nsel ^^^^ bevochtigde ooglid. Zoo dikwerf dan de beide
metalen met elkander in aanraking gebragt worden, bemerkt
men, vooral in het donker, voor de oogen, ook wanneer men
deze gesloten houdt, een lichtverschijnsel, dat naar de prikkel-
baarheid der zenuwen van hem, die deze proef doet, zwakker
of sterker uitvalt en door sommigen' in 't geheel niet waarge-
nomen wordt.
tas ehe
kolom.
De Vol- 226. De galvanisclie schok en de kolom van Volta.
Een enkel element kan geen schok geven, omdat het mensche-
lijke ligchaam bij de geringe spanning der galvanische eleetri-
eiteit te slecht geleidt; hij wordt eerst voelbaar bij het gebruik
van eene zamengestelde keten van 20 of meer elementen, en
wordt ligt door de oudste zamengestelde keten, de in 1800
door Volta uitgevondene Volta'sche kolom verkregen.
Men snijdt van rood koper- en van zinkblik van elk omtrent
60 ronde of vierhoekige platen, die in omvang aan elkander
Fig. 230.
gelijk zijn en van 3 tot 10 duim in mid-
dellijn kunnen hebben, doet die goed vlak
hameren en aan ééne zinkplaat en ééne
koperen plaat als sluitdraden een koper-
draad solderen. Een enkelvoudig galva-
nisch element bestaat volgens § 203 uit
I / koper, eene vloeistof en zink. Tot het op-
nemen der vloeistof dienen schijven van
laken, die men van gelijke grootte als
de metalen platen heeft gesneden en ver-
scheidene uren lang in eene oplossing van
zout in water, in azijn, of in verdund
zwavelzuur heeft laten liggen, in hetwelk