Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
415
Wagner vervaardigde een kleinen wagen, die, door eene
electro-magnetische machine gedreven, eenen anderen met 3 O
pond belasten wagen op eene ronde houten plaat van ruim
3 el in middellijn verscheidene uren lang in een kring rond-
voerde; de werking der machine bedroeg slechts het tachtig-
ste deel eener paardekracht. — Wat de aanwending der elec-
tro-magnetische machines bijzonder in den weg staat, zijn de
aanzienlijke kosten van onderhoud der batterij, door het ver-
bruik van zink en salpeterzuur veroorzaakt, en welke onverge-
lijkelijk hooger zijn, dan de prijs der brandstof, die voor eene
stoommachine gevorderd wordt.
PHYSIOLOGISCHE WERKINGEN VAN DEN GALVA-
NISCHEN STROOM.
225. Werkingen van den galvanischen stroom op
den smaak en het gezig^t. Onder de werkingen van den
galvanischen stroom op het menschelijke ligchaam laten zich
die, welke den smaak en het gezigt betreifen, door een enkel
element te voorschijn roepen. Door
Proef a. Eene strook zinkplaat, een vinger breed engalvanis-
ongeveer 16 duim lang, wordt op beide zijden aan hare einden met nus^be-
een mes blank geschrapt en met een doek smaak.
Tig. 229. gereinigd; daarop buigt men het eene einde
tot eenen boog. Houdt men nu met de
eene hand , die niet vochtig mag zijn, een
kleinen zilveren lepel tegen de omge-
bogene strook zink en brengt men het ander
einde daarvan op de vochtige onderlip, maar den lepel op de
tong, dan neemt men een bijtenden smaak waar, dien velen
loogachtig vinden. Draait men den toestel om en brengt het
zilver met de lip, het zink met de bovenste oppervlakte der
tong in aanraking, dan proeft de tong een duidelijk zu-
ck. nat. 37