Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
zoodra het ons aan een arm van 16 duim werkt en derhalve
de hefboomsarm der magt viermaal zoo groot is
als de hefboomsarm van den viermaal zoo grooten last. Even-
eens zal er evenwigt ontstaan, wanneer men 4 ons aan een arm
van 6 duim en 2 ons aan een arm van 12 duim lensite laat
werken. In al deze gevallen worden bij den hefboom ongel ij ke
armen gebezigd; de magt is slechts een gedeelte
van den last, en even zoo veel maal als de laatste grooter
is dan de eerste, is de hefboomsarm van den last in dien der
magt bevat. Eene magt aan een driemaal zoo langen arm houdt
een drievoud igen last, aan een honderdmaal zoo langen
arm een honderdvoud igen last in evenwigt.
Proef />. 4 ons werken aan een 6 duim langen arm; aan
Fig. IS. het ons aan den anderen
arm zij met een draad nog
een stuk van 2 ons vastge-
maakt; waar moet nu deze
kracht van 3 onsen
aangebragt worden, opdat
zij den last van 4 ons
aan den arm van 6 duim
in evenwigt houde? Wij
denken ons de 4 ons voor-
eerst aan een hefboomsarm van eenen duim lengte, waar
zij blijkbaar 4 maal zoo sterk werken als 1 ons op de zelfde
plaats; worden zij nu aan een zesmaal zoo langen hefboomsarm
gehangen, dan wordt hare werking verzesvoudigden gelijk aan
de werking van 6 x 4 = 24 ons aan den hef boom van 1 duim.
Moet eene magt dezen last in evenwigt houden , dan moet zij op
zulk eene plaats aangebragt worden, dat zij de werking van 24
ons aan eenen arm van 1 duim in evenwigt zou hou-
den. De ons ter dienst staande kracht bedraagt echter slechts 3
ons; aan een gelijken arm zou zij, daar zij van 24 ons slechts
het achtste deel uitmaakt, slechts het achtste deel van den last in