Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
408
J. anker moet zijnen weg door de twaalf ruimten tusschen de tan-
den van het schakelrad maken, en er worden dus tweemaal twaalf
bewegingen van het anker gevorderd, opdat het rad een gehee-
len omgang voltooije; iedere beweging schuift alzoo het rad een
hal ven tand, of een van de 34 gelijke deelen van een cirkel
verder. De spil van het rad draagt eenen w ij z e r, die zich te
gelijk daarmede moet bewegen, hij draait over een cirkelvor-
migen ring, op welks vier en twintig gelijke vakken 23 letters
en een sterretje geteeiend zijn.
! Op het sterretje wijst de wijzer in zijn toestand van rust,
I dien hij telkens Toor het begin van het telegraferen inneemt,
i Wordt nu o-p bet andere station de stroom in werking g e-
i bragt, zoodat hij den omwikkelingsdraad van den electro-mag-
1 neet dcx>rvloeit, dan trekt de electro-magneet zijn anker aan, de
1 linker tand van het anker drukt tegen een tand van het schakel-
I rad en schuift hem voorwaarts; de vdjzer treedt uit zijn toestand
i van rust op de letter A. Breekt daarop de telegrafist op het
; andere station den stroom af, dan verliest de electro-
i magneet zijne kracht, en de veêr beweegt den hefboom en
; het anker. De regter tand van het laatste treedt in de opening
van het schakelrad, waarvóór hij bij het nedergaan van den
linker tand gekomen is, schuift het rad voorwaarts, en de wij-
zer gaat op de letter B. Bij het doen gaan van den stroom is
derhalve de electro-magneet, bij het afbreken de veêr werkzaam;
1 iedere communicatie en iedere afbreking brengt den wijzer eene
letter verder. Ieder te telegraferen woord wordt gespeld en uit
ï zijne afzonderlijke letters zamengesteld. De wijzer kan slechts
i voorwaarts gaan, moet zich dus over vele letters heenspoeden,
die in het getelegrafeerde woord in 't geheel niet voorkomen of
nog niet aan de beurt zijn, eene omstandigheid, waardoor tijd
f; verloren gaat; op de letters echter, die gemeend zijn, staat hij
' korten tijd stil. Komt in een woord de eene of andere letter
tweemaal onmiddellijk na elkander voor, dan heeft de wijzer
een vollen omloop te maken, om weder bij de zelfde letter te