Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
405
de sleutel genoemd en is niets anders dan een eenvoudige
stroombreker. Een van geel koper vervaardigde hefboom
H, van de gedaante eener deurklink, wordt door eene metalen
kolom S gedragen en door eene onder zijne greep aangebragte
veêr omhoog gedrukt, zoo ver het door de schroef, die zich
ter linker zijde bevindt, toegelaten wordt. Onder den hefboom
is een geel koperen zuütje, het aambeeld, in het hout inge-
zet , en daaraan de van het koper K der batterij komende sluit-
draad geschroefd, terwijl de andere sluitdraad aan de aardplaat
1 gesoldeerd is. Be draadgeleiding naar het andere station II
staat met den drager S des hefbooms in metalKeke verbinding
en is aan de windingen van den in het tweede station opge-
rigten electro-magneet geschroefd, wier ander draadeinde met
de aardplaat geleidend verbonden is. Bij de geteekende stelling
van den sleutel kan de van K komende positive stroom niet
verder dan tot het aambeeld komen. Was de afbrekingsplaats
tusschen hefboom en aambeeld er iiiet, dan zou de stroom op
den metalen hefboom H, de draagzuil S en den geleiddraad
overgaan, op het tweede station om den electro-magneet heen-
vloeijen, naar de aardplaat 2 nederdalen en door den voehtigen
grond en de aardplaat 1 tot de batterij terug keeren. Derhalve
doet het nederdrukken van den sleutel den galvani-
schen stroom ontstaan, omdat daardoor eene onafgebrokene gelei-
ding van de batterij en terug wordt daargesteld.
Moet er van station I eene dépêche afgaan, dan drukt hier
de telegrafist snel achter elkander den sleutel neder; daardoor
wordt de stroom even zoo dikwijls gesloten en afgebroken; het
anker A op het andere station II gaat met den hefboom snel
op en neêr en bewerkt loor zijn slaan op den electro-magneet
een geklop, dat tot signaal voor het begin van het telegrafe-
ren dient. De telegrafist aldaar trekt eene stift uit het rader-
werk , de rollen draaijen zich en bewegen met matige snelheid
de strook papier, die de schrijfstift moet opnemen. Deze worden
van het station I, door den sleutel neder te drukken, gegeven,