Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
402
station, en de mnltiplicatomaald hangt daar insgelijks lood-
regt.
Aan beide zijden der voorste naald of van den Avijzer aan den
seintooner staan de teekens I en V; bij eene beweging links
wijst hij op I; bij een uitslag regts op V. Uit beide eenvoudige
teekenen worden alle signalen, die letters betqekenen, zamen-
gesteld. Het alphabeth is in dier voege opgesteld, dat alle let-
terteekenen, die zich links van den wijzer bevinden, met I, alle
regts staande met V beginnen, en de telegrafist terstond weet
aan welke zijde hij de getelegrafeerde letter te zoeken heeft.
De tabel toont, dat bijv. drie uitslagen der naald naar de
linker zijde de letter C, even zoo veel naar de regter zijde W
beteekenen.
Morse's druktelegraaf van Morse. Tot mededeeling
drukte- van gewigtige staats- en handelsberigten wordt thans algemeen
Icgraaf. ^^ amerikaansche druktelegraaf gebruikt, die door
Morse in 't jaar 1837 is uitgevonden. Daar deze zich onder-
scheidt niet slechts door de zekerheid en snelheid, waarmede
hij zijne teekenen geeft en bij welke hij onder de hand van een
geoefenden telegrafist 100 letters in eene minuut telegi-afeert,
terwijl de wijzertelegrafen er slechts 20 in staat zijn te leve-
ten, maar ook door de geringe stroomkracht, die de seintooner
Fig. 225.