Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
niet gestoord, dan is dit een bewijs van de juistheid der balans.
Proef ƒ Eene onjuiste balans, hetzij zij oorspronkelijk
in 't geheel niet juist geweest is, 't zij zij het is geworden om- Het we-
dat door het opleggen van een grooteren last de evenaar gebo- ^
gen is, is niet geheel en al onbruikbaar, ingeval zij genoegzame onjuiste
gevoeligheid heeft. Men moet slechts bij het wegen anders te
werk gaan. Men legt den te wegen last in de eene schaal en
doet in de andere gewigten naar verkiezing, totdat de eve-
naar horizontaal staat. In deze onjuiste balans houdt dan de
last de opgelegde gewigten in evenwigt, hoewel hij of meer of
minder weegt. Nu neemt men den last geheel van de schaal
weg en legt in zijne plaats bekende gewigten, totdat de
evenaar weder horizontaal staat. Daar ook de laatst opgelegde
stukken gewigt de voorwerpen in de andere schaal in even-
wigt houden, gelijk de last zelf gedaan heeft, zoo doen de
gewigten zien, hoe groot het gewigt van den last is. Bij
zeer naauwkeurige wegingen wordt bijna altijd deze handelwijze
der dubbele weging aangewend, opdat ook kleine onjuist-
heden der balans geene oorzaak van een misslag worden.
13. De hefboom met twee ongelijke armen.
Proef
Even-
Aan den linker arm van den hefboomstoestel
aen on-
Fig. 17. (proef 11) hange men een gelijkar-
4 ons gewigt 4 duim ver
van de spil des hefbooms, boom.
en aan den arm des hef-
booms ter regter zijde -een
enkel ons. Hangt dit even-
eens aan een hefboomsarm
van 4 duim, dan verkrijgt
de last van 4 ons het
overwiart. Men schuive het
ons steeds verder naar de regter zijde van de spil, tot zich
de hefboom waterpas plaatst. Er zal evenwigt plaats hebben