Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
395
te nemen, berustte op eene dwaling of op eene te bekrompene
opvatting der verschijnselen.
220. Optische en electro-magnetische telegrafie. Optische
De gewigtigste aanwending van het electro-magnetismus is tot
hiertoe de electro-magnetische telegrafie.
In de oudheid plagt men op de toppen der bergen signaal-
vuren te ontsteken, wanneer het er op aankwam, de omliggende
plaatsen onder de wapenen te roepen of haar zoo spoedig mo-
gelijk mede te deelen, dat er eene lang verwachte gebeurtenis
was voorgevallen. Uit deze eenvoudige wijze van mededeeling
door zigtbare teekenen ontwikkelde zich de f akkel-telegra-
f i e der oude Grieken. Op ieder station had men een aantal
brandende fakkels in gereedheid, welke, totdat het telegraferen
beginnen kon, door een muur van 2 ellen hoogte voor het oog
der waarnemers verborgen waren. Men telegrafeerde na elkan-
der de afzonderlijke letters, waaruit het bedoelde woord bestond,
en had te dien einde het alphabeth in drie groepen verdeeld,
van welke de eerste de acht eerste, de tweede de acht volgende
en de derde de acht laatste letters op de rij af bevatte. Was er
nu eene letter uit de tweede groep bedoeld, dan hief men eerst
twee brandende fakkels boven den muur op, en moest de 'vijfde
letter der groep getelegrafeerd worden, dan hield men ten
tweeden male vijf fakkels omhoog. Het eerste getal fakkels toonde
de groep der letters aan, en het tweede, de hoeveelste letter in
deze groep genomen moest worden. Eerst door het gebruik van
den verrekijker kon de optische telegrafie volkomen gemaakt
worden. Eeeds gedurende zijn verblijf op het seminarium te
Angers vond de fransche ingenieur Claude Chappe de
volgende inrigting uit, om met zijne twee broeders, die zich
in eene kostschool, een half uur van daar verwijderd, ophiel-
den, te corresponderen. Aan de einden van een draaibaar liniaal
bevestigde hij twee kleinere linialen, die zich willekeurig lieten
bewegen; uit de stellingen der drie linialen, die horizontaal